เมื่อชาวอินเดียหลายหมื่นคนทำพิธีเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

ที่เมืองนาคปุระ และนครมุมไม แคว้นมหาราษฎร์

 

คลิ๊คที่ภาพเพื่อชมวิดิโอ